ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΦΜ:801835642

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ:164241657000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ: 56101105

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κεφαλαιακές Εισφορές: € 5.000,00

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ: κατέβαλε 5.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 2374027267

Email: thanasisbakouras0@gmail.com

Webpage: perigyros.gr

ΣΙΒΗΡΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ